Villkor

Denna sida innehåller de allmänna villkoren. Läs dessa regler och villkor noga innan du beställer några produkter från VK Design. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa regler och villkor.


Genom att placera en order hos VK Design, garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från VK Design) och acceptera de regler och villkor som ska gälla för alla beställningar eller placeras på VK Design för försäljning och leverans av produkter. Ingen av dessa regler och villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande avtalas skriftligen undertecknat av oss.


Personlig information

All personlig information som du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av VK Design som ansvarig för personlig information. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditbedömning, att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för VK Design och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att inspektera den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära VK Design att radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera VK Design Villkor, samtycker du till ovanstående.


FORCE MAJEURE

Händelser utanför VK Design s kontroll, som inte skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att VK Design frigörs från VK Design förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.


Betalning

Alla varor förblir VK Design s egendom till dess full betalning sker. Priset som gäller är det inställda vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och avgifter betalning redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från VK Design.


Alla överföringar som utförs genom VK Design hanteras och omsätts genom tredje parts särskilda gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs regler och villkor för betalning gateway valt för transaktionen som de är ansvariga för de gjorda transaktionerna.


KOMMUNALSKATT

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på region och lokala tullavgifter. Dessa laddningar är på kundens egen bekostnad.


Cookies

VK Design använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "sessionscookies" och cookies som sparas permanent på din dator.


Den första typen av cookie som vanligen används är "Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver din webbläsare en unik identifierare sträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "sessions-cookie" aldrig lagras permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda VK design utan bekymmer du behöver ha cookies aktiverat.


Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan raderas. På VK Design vi använder denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.


Ytterligare information

VK Design förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av när en produkt säljs ut, har VK Design rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. VK Design ska också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.


Tictail AB är inte ansvarig för något innehåll, interaktioner eller överföringar som görs på http://www.vkdesign.se.


Alla förfrågningar: info@vkdesign.se